Opintojen- ja ammatinvalinnanohjaus

SUUNTA-palveluissa annettava opintojen- tai ammatinvalinnanohjaus on kunkin asiakkaan tilanteeseen ja tavoitteisiin paneutuvaa, ajan kanssa tehtyä ohjausta. Ohjaus nähdään prosessina, jossa alkututustumisen jälkeen on tavoitteena löytää asiakkaan vahvuudet ja kyvyt ja sitä kautta päästä suunnitelmien ja niiden toteuttamisen vaiheeseen. Jokaisella oppilaitoksesta valmistuvalla ja seuraavaan opinahjoon hakevalla tai työelämään siirtyvällä olisi hyvä olla jonkinlainen suunnitelma seuraavien askelien ottamiseksi. Kirkastuneiden ja realististen suunnitelmien myötä tavoitteisiin pääseminenkään ei tunnu mahdottomalta.

Koulutusmaailma ja työelämä ovat jatkuvasti valtavan muutoksen myllerryksessä. Opintojen ja päätöksenteon ohjaustarve on korostunut kaikilla, mutta etenkin niillä, joilla on ongelmia oppimisessa tai esim. jokin normaalia elämää rajoittava sairaus tai hankala elämäntilanne. SUUNTA-palveluissa voimme käydä yhdessä läpi asiakkaan aikatauluja, opintosuunnitelmia, tulevaisuuteen suuntautumista nämä rajoitteet huomioon ottaen. Tavoitteisiin voi päästä myös kiertoteitä tai hitaammilla aikatauluilla; pääasia, että niitä yhdessä pohditaan ja työstetään ammattilaisen kanssa.

Irtisanomiset, taloudelliset tilanteet, allergiat, unelmien tavoittelut…Alaa voi vaihtaa monesta syystä. SUUNTA-palveluissa lähdemme työstämään sinulle uutta tulevaisuutta oman henkilökohtaisen historiasi, kykyjesi ja vahvuuksiesi pohjalle.


Lue blogi: Nuorten kokemuksia ohjauksesta (04/2017)