SuuntaLife

SuuntaLife

- Kolmen henkilökohtaisen tapaamiskerran ammatinvalinnanohjauspaketti (3x1h)

- Tavoitteena auttaa asiakasta löytämään itsetuntemuksen ja alatietouden kautta omat vahvuutensa, tavoitteensa ja unelmansa

- KENELLE?

  • elämän suunnan etsijöille
  • oman tulevaisuuden rakentajille
  • peruskoulun / lukion / ammattikoulun päättäville
  • opintonsa keskeyttäneille
  • opiskelupaikkaa vaihtaville
  • välivuotta viettäville
  • armeijassa oleville / armeijasta palaaville
  • alan vaihdosta miettiville, irtisanotuille