Työelämä- ja uraohjaus

Miten tehdään selkeä ja erottuva työhakemus? Mikä on CV? Miten saisin oman hakemukseni erottumaan muista? Miten markkinoin itseäni työnantajalle? Työnantajat arvostavat hakemuksia ja CV:itä, joihin on panostettu ja joiden suunnittelemiseen on nähty vaivaa. Huolella laadittu CV auttaa sinua myös elämäsi jokaisessa risteyskohdassa, kun päivität sitä elämäntilanteeseesi sopivaksi. Hyvä hakemusteksti edeltää perusteellisen omien vahvuuksien, motiivien ja arvojen pohdinnan, tätä kautta osaat kertoa osaamisestasi ja toiveistasi juuri sinun suuhusi sopivin sanoin. SUUNTA-palveluissa voimme yhdessä kartoittaa kertynyttä osaamistasi ja vahvuuksiasi sekä laatia sinulle ajanmukaiset työnhakemusasiakirjat ja harjoitella simuloidusti työpaikkahaastattelutilanteita. Yhdessä harjoitellen saat itsevarmuutta ja onnistumisen avaimet käsiisi!

Palautetta "Tahtotilana työ"-pienryhmävalmennuksista (Talentree / syksy 2016)

"Koin pienryhmävalmennuksen antoisana omalle työnhakuprosessilleni. Koen, että ennen kuin voin täysillä jatkaa työnhakuprosessia minun täytyy ensin ratkaista kysymyksiä, kuten ”millainen olen”, ”miten toimin/teen työtä”, ”mitkä ovat vahvuuteni oikeasti”. Pienryhmän sisältö auttoi minua eteenpäin antamalla konkreettisia työkaluja tämän työnhaun taustatyön tekemiseen. Ryhmä oli sopivan kokoinen ja siinä oli helppo olla." 

"Sisällöllisesti antoisinta oli perehtyä omiin arvoihin ja motivaatioihin. Niiden pohtiminen tuntuu itselleni juuri nyt erittäin ajankohtaiselta, kun työelämän taitekohdassa mietin, miten tähän on tultu ja mihin päin lähtisin suuntaamaan ammatillisesti. Pienryhmässä tehdyt tehtävät ja keskustelut antoi minulle pureskeltavaa myös kysymykseen millainen minä olen ihmisenä, työntekijänä, ryhmätyössä jne. Pidin myös kovasti kuvakorttien käytöstä, koska niiden avulla voi löytää jotain, mitä ei muuten olisi tullut oivaltaneeksi."

"Tehtävistä saadut ”tulokset” antoivat uusia virikkeitä ajatteluun ja muutamia yllättäviäkin oivalluksia itsestä. Sain uutta intoa ja uskoa omiin vahvuuksiini. Sain myös muutamia osuvia sanoituksia omista vahvuuksista ja osaamisesta työnhaussa käytettäväksi.​"

"Herätteli ajattelemaan omaa itsetuntemustaan ja jopa etsimään lisätietoa asiasta." 

"Löytyi sopivia sanoja itsensä luonnehtimiseksi työhakemuksissa. Tuli myös asiaa omien arvojen käyttämisestä työnhaun apuna ja vinkkejä piilotyöpaikkojen etsintään."

"Koin valmennuksen erittäin tarpeellisena ja hyödyllisenä itselleni. Se pisti miettimään omia motiiveja ja tekemisiä. Valmennuksen tehtävät olivat hyviä ja tähän tilanteeseen sopivia, koin ne hyödyllisiksi. Kun jouduin tehtävissä miettimään itseäni ja millainen olen, oli siitä hyötyä työhakemusta tehdessä."

Työelämän pelisäännöt ovat asioita, joista harvoin saa tietoa ennen ensimmäistä työpaikkaa. Näistä asioista voit saada SUUNTA-palveluissa kattavan tietopaketin, samoin työn hakemisessa tarvittavista asiakirjoista ja käytänteistä. Uraohjaus sopii myös niille, jotka tietävät tarkalleen mihin aikovat hakeutua ja miettivät, kuinka rakentaa järkevää opiskelusuunnitelmaa sekä edetä suunnitelmissaan kohti tavoitteita.