Uravalmennukset

Vertaistuessa on voimaa! SUUNTA-palvelut on järjestänyt yhteistyössä TE-toimiston kanssa intensiiviuravalmennuksia aikuisille ja nuorille. Intensiiviuravalmennus on pienryhmämuotoista valmennusta, jossa paneudutaan ammatinvalintaan, työelämään sekä koulutus- ja työpaikkojen hakemiseen kullekin ryhmälle räätälöidysti. Lisäksi jokainen uravalmennukseen osallistuva käy henkilökohtaisen ohjauskeskustelun ohjaajan kanssa. Tavoitteena on, että SUUNTA-valmennuksen jälkeen jokaisella olisi jokin konkreettinen askelmerkki, jota pitkin edetä suunnitelmissaan.

SUUNTA-uravalmennuksesta sanottua:

"Innostava valmentaja, sain paljon konkreettisia neuvoja kuinka edetä työnhaussa, vinkkejä ja apua CV:n ym. työnhakuapuvälineiden luomiseen ja omat vahvuudetkin saatiin hyvin kaivettua esille. Erittäin tyytyväinen olen!"

"En ollut aiemmin osallistunut tämän kaltaiseen ohjaukseen, enkä tiennyt mitä odottaa. Kokemus kuitenkin yllätti positiivisesti! Tuntien sisällöt olivat kompakteja ja tehtävät sopivan haasteellisia, mutta eivät liian "vaikeita". Ensireaktio parin kanssa työskentelyn vaikeudesta osoittautui myös turhaksi. Onnistuit mielestäni tärkeimmässä: me ohjattavat saimme avullasi ajatuksia jäsenneltyä, sekä saimme konkreettisia ohjeita ja neuvoja jatkotoimiin liittyen. Myös henkilökohtainen ohjaus oli mielestäni tärkeä osa tätä kokonaisuutta -tässä oli mahdollisuus syvempään keskusteluun, mikä ei olisi ollut mahdollista muiden ohjattavien läsnä ollessa." 

"Uravalmennuksen henkilökohtainen ohjaus oli erittäin hyödyllinen."

"Todella kivat tehtävät ja materiaali, josta sai hirmu hyviä oivalluksia!"

"Valmennus auttoi miettimään, mitä oikeasti haluan ja mihin minulla on mahdolisuuksia."

"Sain konkreettisia välineitä oman työllisyyteni edistämiseen. Pienryhmän keskustelut toivat myös hyvän viitekehyksen asioiden käsittelyyn. Hyvä, motivoitunut ryhmä."

"Tuli sellainen olo, että olisin valmis työstämään alkanutta prosessiani tällä tavalla ohjatusti syvällisemminkin vielä."

"Sain omalle suunnalleni selkeän vahvistuksen ja nyt on tarkoitus lähteä sitä kohti."

"Vetäjä oli hyväntuulinen ja kannustava, jolla tuntui olevan aidosti aikaa ja kiinnostusta valmennettavien tilanteeseen. Vetäjän avulla sain itsestäni irti uusia puolia tai jo olemassa olevia ajatuksia jäsenneltyä ja terävöitettyä paremmin uutta ammatillista suuntaa ajatellen. Kurssilla hyödynnettiin sopivasti sekä sähköisiä että perinteisiä menetelmiä."

"Sai selvitettyä omaa tilannetta ja sai vinkkejä työnhakuun. Minäkuva selkiintyi, kun kirjoitteli asioita paperille."

"Sai nähdä, että on muitakin samassa tilanteessa kuin itse: hieman epävarma omasta tulevaisuudestaan. Henkilökohtaisessa ajassa pääsi kunnolla tarkastelemaan valintoja ja mahdollisuuksia ammattilaisen kanssa, mikä selkiytti oloa paljon."